GDZIE PRACUJEMY ?

Znajdujemy się w Białej Podlaskiej i skupiamy swoją działalność głównie w tym regionie wraz z okolicami. Dla specjalnych klientów pracujemy na terenie całej Polski.

KUCHNIE, SYPIALNIE I PROJEKTY NA WYMIAR

al. Jana Pawła II 16
poniedziałek - piątek 09:00–17:00
sobota 09:00–14:00
tel: 83 343 79 70
e-mail: [email protected]

MEBLE SYSTEMOWE I WYPOCZYNKOWE

ul. Terebelska 14
poniedziałek - piątek 10:00–18:00
sobota 10:00–15:00
tel: 83 343 79 80
e-mail: [email protected]

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Meble R.C. Barzyńscy Spółka Jawna
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wprowadzenie innowacyjnych usług w zakresie poprawy kondycji fizycznej poprzez wdrożenie prac B + R”. Oś Priorytetowa 3 "Konkurencyjność przedsiębiorstw" Działanie 3.7 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw"
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego przede wszystkim dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań.
Czas realizacji projektu: 01.01.2017 - 31.12.2019
Wartość dofinansowania: 1 739 694, 13 PLN co stanowiło 52% wartości projektu inwestycyjnego.
Projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

MEBLE R.C.BARZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. "Zwiększenie dostępności nowoczesnych i kompleksowych technik rehabilitacji schorzeń kręgosłupa dla ludności województwa lubelskiego" -Działanie 3.7 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw" Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa MEBLE R.C.BARZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA poprzez wprowadzenie do oferty przedsiębiorcy innowacyjnej metody rehabilitacji schorzeń kręgosłupa i rehabilitacji ogólnoustrojowej, będącej wynikiem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w tym zakresie.
Czas realizacji projektu: 30.11.2019 - 31.03.2022
Dofinansowanie projektu z UE: 832 730,60 zł

+