Wyprzedaż

GDZIE PRACUJEMY ?

Znajdujemy się w Białej Podlaskiej i skupiamy swoją działalność głównie w tym regionie wraz z okolicami. Dla specjalnych klientów pracujemy na terenie całej Polski.

KUCHNIE, SYPIALNIE I PROJEKTY NA WYMIAR

al. Jana Pawła II 16
poniedziałek – piątek 09:00–17:00
sobota 09:00–14:00
tel: 83 343 79 70
e-mail: meble@barzynscy.pl

MEBLE SYSTEMOWE I WYPOCZYNKOWE

ul. Terebelska 14
poniedziałek – piątek 10:00–18:00
sobota 10:00–15:00
tel: 83 343 79 80
e-mail: terebelska.meble@barzynscy.pl

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Meble R.C. Barzyńscy Spółka Jawna
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Produkcja energii z OZE w firmie Meble R. C. BARZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA w Białej Podlaskiej Celem projektu jest budowa 3 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 32,495 kW, 9,38 kW, 11,9 kW na obiektach wykorzystywanych do prowadzonej przez Beneficjenta działalności gospodarczej. Projekt ma również na celu pozyskanie energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii jakim jest promieniowanie słoneczne. Instalacje zamontowane będą : 2 szt. o mocy 32,495 kW i 9,38 kWp na dachu budynku przy ul. Al. Jana Pawła II 51 stanowiącego własność Beneficjenta. Wartość projektu: 267 460, 00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 141 340, 64 PLN

Meble R.C. Barzyńscy Spółka Jawna
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wprowadzenie innowacyjnych usług w zakresie poprawy kondycji fizycznej poprzez wdrożenie prac B + R”. Oś Priorytetowa 3 „Konkurencyjność przedsiębiorstw” Działanie 3.7 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego przede wszystkim dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań.
Czas realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2019
Wartość dofinansowania: 1 739 694, 13 PLN co stanowiło 52% wartości projektu inwestycyjnego.
Projekt współfinansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Meble R.C. Barzyńscy Spółka Jawna
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. „Zwiększenie dostępności nowoczesnych i kompleksowych technik rehabilitacji schorzeń kręgosłupa dla ludności województwa lubelskiego” -Działanie 3.7 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa MEBLE R.C.BARZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA poprzez wprowadzenie do oferty przedsiębiorcy innowacyjnej metody rehabilitacji schorzeń kręgosłupa i rehabilitacji ogólnoustrojowej, będącej wynikiem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w tym zakresie.
Czas realizacji projektu: 30.11.2019 – 31.03.2022
Dofinansowanie projektu z UE: 832 730,60 zł